2011-01-21 23:37:56

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI

U srijedu 19. siječnja održano je školsko natjecanje iz povijesti. Natjecalo se dvadesetak učenika sedmih i osmih razreda.
Ljestvica konačnog poretka (prva tri plasirana po razredima):
 

7. razred
1. Bakšić Ivan, mentor Štambuk Karmen
2. Gregorić Jelena, mentor Štambuk Karmen
2. Lovasić Josipa, mentor Balaško Nikola
2. Erben Matija, mentor Štambuk Karmen
3. Sračić Dora, mentor Balaško Nikola

8. razred
1. Sokolović Lorena, mentor Balaško Nikola
2. Zoretić Lucija, mentor Samarin Mario 
3. Nad Krešimir, mentor Samarin Mario

 


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko