2012-03-09 08:30:07

GODIŠNJI PREGLED MJERENJA

GLOBE grupa kontinuirano prati atmosferske prilike i vrši mjerenja. 
Za sve zainteresirane, donosimo grafičke prikaze prikupljenih podataka.

ATMOTSFERSKA MJERENJA

HIDROLOŠKA MJERENJA

 

POTOK REKA

JEZERO U PARKU


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko