2012-02-29 19:30:14

LITERARNI RAD SONJE FRANJEVIĆ MEĐU NAJBOLJIMA

Literarni rad Sonje Franjević, učenice 4. razreda PŠ Desinec, izabran je među sedam najboljih literarnih radova Zagrebačke županije, na Županijskoj smotri LiDraNo , održanoj 21.2.2012. u Sv. Ivanu Zelini. Ovom nominacijom njezina pjesma "Kad vu trsju grojzdje rodi", predložena je za državnu smotru LiDraNo.

Osim Sonje na ovoj smotri našu školu su predstavljali:

• Jelena Kraljević - literarni izraz
• Tena Jagodić - dramsko-scenski izraz – pojedinačni nastup
• Lucija Dolanjski, Filip Sedmak, Dominik Sečen, Jan Ivančić, Kristina Hudin, Anamarija      Miletić, Dona Grgas, Anja Kovačić, Petra Gregorić, Dora Študir - dramsko-scenski izraz – skupni nastup.

Čestitamo svim natjecateljima a posebno Sonji i njezinoj mentorici Snježani Dugić i želimo im puno uspjeha na državnoj smotri.

 

KAD VU TRSJU GROJZDJE RODI

 

Kad vu našem trsju grojzdje rodi,
si se veseliju.
-Vina buju pune pelnice-
sa smeškom govoriju.

V berbu radi si ideju.
Grojzdeka si pozobljeju
i v brente čuda nabereju.
A onda se v lajt deneju,
v pelnicu otpeljaju.
Greštaju i prešaju
i tak ostaviju.
Moštek curi. Pak počiva.
Pak kipi i kipi.
I vu vino se pretvori.

 

Kad vu našem trsju grojzdje rodi,
si se veseliju.
Rad si kupicu natočiju,
vinčeka popiju.

I dugo v noć popevaju.


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko