2012-02-28 20:10:14

REZULTATI DOSADAŠNJIH NATJECANJA

Krajem siječnja i tijekom veljače održana su školska i međuopćinska natjecanja u znanju a održana su i neka županijska. Možemo zaključiti da su i ove godine naši učenici bili uspješni jer su mnogi izborili sudjelovanje na županijskim natjecanjima iako je ove godine zbog recesijskih mjera uštede smanjen broj pozvanih sudionika.

Čestitamo svim učenicima koji su sudjelovali na dosadašnjim natjecanjima, a onima koji su izborili plasman na viši rang želimo puno uspjeha.

Pregled učenika koji su se plasirali na županijska natjecanja po predmetima:

PREDMET RAZ. UČENICI MENTORI HRVATSKI JEZIK 7. Filip Rubes Kristina Fabijanić Katarina Stipković Darinka Dimnjaković 8. Anja Božić Kristina Fabijanić Ana Dujlović Martina Tunuković Marija Bobinski Maja Golešić NJEMAČKI JEZIK 8. Jelena Kraljević Marija Galović Ružica Stipić Nataša Marunica MATEMATIKA 5. Filip Sedmak Božica Delić Tin Manojlović Lovro Stojković Manuela Hofer 6. Lovro Penić Ivanko Maja Plantaš Mihaela Bakšić Danijel Skeledžija Lovorka Radečić Marko Balžević 7. Zlatko Šafar Mirela Ivančić Magdalena Gregorić 8. Martina Žužić Kaja Blažević FIZIKA 8. Jelena Gregorić Daniela Studen Ivan Bakšić POVIJEST 7. Filip Rubes Karmen Štambuk Zvonimir Križanić 8. Zvonimir Bingula Nikola Balaško GEOGRAFIJA 6. Karlo Ivanković Ljiljana Vukušić 7. Filip Rubes Sanja Blažina 8. Anja Božić Karmen Štambuk BIOLOGIJA 7. Karla Pintur Ivka Mihaljević Matea Štefanić 8. Anja Božić Nikolina Ribarić KEMIJA 7. Ivana Bećir Ana Topolnjak Filip Rubes Magdalena Gregorić Ivka Mihaljević Fran Vidas 8. Anja Božić Nikolina Ribarić Ana Dujlović INFORMATIKA 5. Antonio Celinšćak Manuela Hofer Borna Kralj 6. Marko Blažević Ivan Strahija Josip Torbar Danijel Skeledžija 8. Andrija Španić MLADI TEHNIČARI promet 5. Matea Ivančić Vesna Turk graditeljstvo 6. Bruno Rumiha strojarske konstruk. 7. Magdalena Gregorić obrada materijala 7. Ana Andročec elektronika 8. Jelena Gregorić elektrotehnika 8. Ivan Bakšić LIDRANO literarni izraz 7. Jelena Kraljević Loreta Lauš 4. Sonja Franjević Snježana Dugić dramsko-scenski izraz
- pojedinačni nastup
5. Tena Jagodić Edita Jurjević dramsko-scenski izraz
– skupni nastup
5.a Lucija Dolanjski Edita Jurjević 5.a Filip Sedmak 5.c Dominik Sečen 5.c Jan Ivančić 5.c Kristina Hudin 5.c Anamarija Miletić 6.b Dona Grgas 6.b Anja Kovačić 6.b Petra Gregorić 6.b Dora Študir EKO KVIZ - ekipno 5. Lucija Kurtalj Ana Topolnjak 6. Katarina Kovačić 7. Klementina Lacković 8. Dora Pavković VJERONAUK-ekipno 5. Ana Dujlović Anto Kelentrić 6. Marija Bobinski 7. Maja Golešić 8. Josipa Lovasić GLOBE - ekipno 7. Roberta Jurkovac Nikolina Ribarić
Ivka Mihaljević
7. Ema Popović 7. Stela Tunuković 7. Mirna Cvetić 7. Sarah Stunja

 


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko