2021-01-06 22:29:00

Snimka webinara „Kako biti podrška djeci nakon traumatskih događaja?“

Preporučamo ovaj webinar koji ima za cilj podučiti odrasle o specifičnostima traumatskih događaja, nekim reakcijama koje su specifične za djecu različitih dobi u ovakvim situacijama, kao i o različitim načinima pružanja podrške jer bliski odrasli primarni su i najvažniji pomagači za djecu.

Snimku webinara pokrenite ovdje.


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko