2011-10-20 22:18:24

ŽUPANIJSKO NATJECANJE U KROSU

U utorak 18. listopada u OŠ Mihaela Šiloboda u Svetom Martinu pod Okićem održano je županijsko natjecanje u krosu za učenike osnovne škole. Žensku ekipu naše škole predstavljale su: Nika Pospišl, Doris Sedlar, Katarina Boričević i Ines Fulir, a mušku ekipu predstavljali su: Borna Miljković, Tomislav Šerić i Patrik Prežgaj.

Voditeljice naših ekipa bile su profesorice TZK Ines Bohaček i Ines Jerčinović.


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko