2019-12-17 09:04:34

PLAN NADOKNADE NASTAVE

Nadoknada nastave za dane provedene u štrajku u našoj školi organizirat će se na način da se skrate zimski i proljetni praznici, te produži nastavna godina:
Zimski praznici počinju  23. 12. 2019. i traju do 6. 1. 2020. – nastava počinje 7. 01. 2020.
Proljetni praznici počinju 10. 04. 2020. i traju do 13. 04. 2020 – nastava počinje 14. 04. 2020.
Nastavna  godina završava 26. 06. 2020.


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko