2019-01-24 14:49:33

ŠKOLSKA SMOTRA LIDRANO

U srijedu 23. siječnja 2019. god. održana je školska smotra LiDraNo. Sudjelovao je velik broj učenika, pojedinačno ili skupno, od čega su najbolji radovi  odabrani za međuopćinski susret Lidrano koji će biti održan 1. veljače ove godine u OŠ Vladimir Nazor iz Pisarovine.

Na međuopćinski susret LIDRANO upućeni su:

LITERARNI RADOVI:

Ja, ti, svi smo različiti - 7. r. Lana Makarun, mentor Edita Jurjević Biti slobodan - 8. r., Ana Paljug,  mentor Kristina Fabijanić Kiša - 3. r. Karla Kišan,  mentor Snježana Dugić Tam iza brega - 6. r., Fran Hrvoj,  mentor Martina Tunuković Kad odrastem -  3. r. , Luka Vrabec, mentor Snježana Dugić

NOVINARSKI RADOVI:

Pejzaž na tkanju – 8.r. , Patrik Drešar, mentor Darinka Dimnjaković

SKUPNI SCENSKI NASTUPI:

Jesam li dovoljno dobra? -Ela Vukić, Lana Makarun i Lana Benković, učenice 7. r., mentor Edita Jurjević Četka -   učenice Pavla Leščić i Marija Radečić, 5.r. i Paula Golub 6. r., mentor Martina Tunuković Stare navade - učenici 4. razreda, mentor Miljenko Šegudović  (Paula Bradač , Petra Bradač , Gloria Brajak , Korina Čunko , Ana Krljan, Luka Lacković, Dea Miklavec, Gabriela Orsag, Robert Šporčić, Gabriela Štengl, Jakov Tončić i Petra Vučinić)

POJEDINAČNI SCENSKI NASTUPI

Nataly Šarić: Tko razumije školski život? - Tena Novosel,  kazivanje poezije – 1. razred mentor Štefica Bačkonja Sanja Pilić: Glava -  Rafael Fabijanić – monolog - 4. r , mentor Lidija Ban Mirna Grbec: Bit ću dobar iz inata - Lang He - kazivanje poezije - 2. razred, mentor Grozdana Leka Stjepan Jakševac: Školjka – Pavla Leščić - kazivanje poezije - 5.razred, mentor Martina Tunuković

Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko