2018-03-10 20:36:46

MATEMATIČKI ČETVERAC

U subotu 10. ožujka u našoj školi održan je prvi krug ekipnog natjecanja iz matematike pod nazivom „Matematički četverac“ Zagrebačke županije. Na natjecanju je sudjelovalo sedamnaest ekipa u kategorijama, Mini i Maxi. Mini četverac za učenike 5. i 6. razreda, a Maxi četverac za učenike 7. i 8. razreda. Svaka je ekipa, u određenoj kategoriji sačinjena od 4 člana od kojih su najviše dva iz višeg razreda. 

Natjecanje je nastalo 2016. godine na inicijativu učitelja matematike i voditelja stručnih vijeća, a koncept natjecanja i zadaci rezultat su dobrovoljnog rada. Osnovni ciljevi natjecanja su popularizacija matematike, pružanje dodatnih mogućnosti mladim matematičarima i sklapanje novih prijateljstava, kako među učenicima, tako i među učiteljima.

Rezultati natjecanja (prvoplasirane ekipe po kategorijama).

Mini četverac (učenici 5. i 6. razreda):

  

Maxi četverac (učenici 7. i 8. razreda):

R.br. Ime ekipe Bodovi 1. SLANI MATEMATIČARI 128 2. BOR 116 3. KOCKA 112 4. SRCE 105 5. PROLJEĆE 105 6. PANDAROG 91 7. PIRAMIDA 63 8. ZIMA 63 9. MINIONI 56 10. SREĆA 42 11. PRIZMA 42 12. VOĆNA SALATA 35 13. PLAVCI 21   R.br. Ime ekipe Bodovi 1. OŽUJAK 168 1. ARHIMED5 168 2. KOCKA283 121 3. BROJ 109 4. GENIJALCI 84  


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko