2011-03-27 13:22:02

RADOVI NAŠIH UČENIKA U MEĐUNARODNOM ONLINE KATALOGU

Radovi troje naših učenika, Marine Malnar, Lorene Sokolović i Filipa Jagunić pod mentorstvom Ivane Strmečki-Vučina, odabrano je za online katalog koji će sadržavati oko 70 fotografija u sklopu projekta  Kako izraziti bol u mediju digitalne fotografije koji provodi InSEA-e (Međunarodno društvo za obrazovanje putem umjetnosti).

Na natječaj je pristigao ukupno 331 rad iz Hrvatske, SAD-a, Portugala, Brazila, Španjolske i Latvije, a sam katalog će sadržavati 70 odabranih fotografija.
Cjelokupni projekt i katalog biti će predstavljen na Svjetskom kongresu InSEA-e (International Society for Education through Art/Međunarodno društvo za obrazovanje putem umjetnosti) u Budimpešti između 27. i 30. lipnja 2011.
Krajem lipnja će katalog biti postavljen na stranice HRV-InSEA-e (www.hrv-insea.hr), odnosno Europe InSEA-e, www.insea.europe.ufg.ac.at
Tematski okvir ovog projekta je izražavanje osobnog iskustva boli (fizička bol, mentalna ili emocionalna bol) ili svoje viđenje boli drugih (uključuje oblik društvene angažiranosti) digitalnom fotografijom kao sredstvom umjetničkog izraza.
 


Osnovna škola "Ljubo Babić" Jastrebarsko